Een content management systeem, gebouwd op Yii 2.

Beginnen met USM

Bestaand project

Gebruik de getting started om USM toe te voegen aan je bestaande Yii2 project.

Nieuw project

Met het volgende composer commando kan je gemakkelijk zelf een Yii2 project met USM beginnen.

composer create-project --prefer-dist maerduq/usm-starter my-app

Repository

De code van USM is gehost op Bitbucket.

Licensie

USM is gepubliceerd onder de MIT licensie.