Sterkstroomdispuut van de ETV

Periode: mid 2014

Website

Het Sterkstroomdispuut had binnen korte tijd een website nodig voor hun symposium. dePaul Programming heeft aan deze vraag kunnen voldoen door snel een website neer te zetten waar deelnemers aan het symposium informatie konden vinden en zich in konden schrijven.

Projecten

  • Nieuwe website met eigen stijl ontwikkelen
  • Eenvoudig systeem om de website aan te passen en te onderhouden
  • Een contactformulier op de site waarvan de ingevoerde gegevens beheerd kunnen worden

Bezoek website van de klant